Välkommen till Lotsstigen

Lotsstigen var den gångstig som lotsarna förr i tiden färdades på mellan Skagshamn och fartygshamnarna inne i Örnsköldsviksfjärden. En av de gamla lotsstigarna gick troligen från Skagshamn via Tennviken och Stubbsandsviken till Mattjälssundet, varifrån man tog sig med båt till fartygshamnen för lotsuppdrag.

Den stig vi nu kallar Lotsstigen går mellan Stubbsand, Skagshamn och Skeppsmaln på Skagsudde och följer delvis den gamla lotsstigen.
Längs Lotsstigen finns spännande och intressanta platser att upptäcka. På skyltade stigar når man fina utsiktsplatser på Alkaberget och Vårdkasberget. Längs havsstränderna finns små badplatser och trevliga rastplatser såsom Reveludden och Tennviken. Besök gärna Stubbsandvikens östra sida där man kan se olika bergarter insprängda i kala bergshällar och en labyrint.

Skagsudde med Skags fyr är en besöksplats i världsarvet Höga Kusten. I fiskeläget Skeppsmaln finns Fiskevistet, som är ett surströmmingsmuseum. Där finns också en hembygdsgård och ett fiskekapell. I Skagshamn finns också ett fiskekapell och surströmmingsfabriken Röda Ulven.

Välkommen att ta del av ett stycke kulturhistoria i vacker natur i världsarvet Höga Kusten!