Fiskevistet

2004 invigdes världens första (och hittills enda) surströmmingsmuseum. Här kan du beskåda basutställning om surströmming, du kan lukta på surströmming, lyssna på hur strömmingen pratar med varandra, se en instruktionsfilm om hur du rensar och äter surströmming samt lyssna på ett urval snapsvisor

.Fiskevistet har också en restaurang, konstutställning, båtmuseum och äventyrsskog för barnen. Det ligger i direkt anslutning till Högbergsgården och Skeppsmalns kapell och är slutpunkten för Lotsstigens nuvarande sträckning.

Se även