Lotsstigen

1790 besattes Skagen med lotsar av Lotsverket. Lotsens uppgift var att lotsa båtarna framförallt till de många sågverken i Ö-viksfjärden och Husumtrakten. Att vara lots var från början en bisyssla som lokalbefolkningen hade på sommaren när det kom båtar som behövde hjälp av personer som kände farvattnen. Övriga tiden var de fiskare och bönder som försökte klara sig så gott det gick

.När de klivit ombord på ett skepp ute vid Skag och lotsat den in i hamn så skulle de hem igen. Fanns det då ett skepp som behövde lotsning ut till havet igen så tog de den men ofta fick de gå tillbaks, därav namnet Lotsstigen. En av stigarna gick från bryggan i Mattjäl till Skag och en annan från Husum till Skag.
1821 byggde lotsverket lotsstationen på Stor-Haraskär utanför Skagshamn och i och med detta flyttades ansvaret för lotsverksamheten från Ulvön till Haraskär.Anledningen till flytten skall enligt sägnen vara den att lotsarna på Skag söp så mycket så att lotsmästaren ville flytta dit för att hålla bättre koll på sina undersåtar.

Den lotsstig som vi vandrar idag följer till stor del den gamla sträckningen men vi har utökat den med en stig till Skeppsmaln och den ”nya” lotsplatsen.

Lotsstigen nyinvigdes 2006 och den har kommit till genom ideellt arbete av frivilliga.Vi har fått bidrag från Länstyrelsen , kapellagen i Skag och Skeppsmaln, vägföreningarna i Tennviken och Stubbsand samt Skags Intresseförening som har drivit projektet.Lotsstigen

Några avstånd:
Stubbsand till Tennviken     2.2 km
Tennviken till Viarsundet    1.1 km
Viarsundet till Skagshamn  2.5 km
Viarsundet till Skeppemaln 1.9 km.

Sträckan Mattjäl till Skeppsmaln är ca 6 km

AlkabergetStubbsandTennuddenTennvikenSkagshamnVårdkasenSkeppsmaln

Klicka i ringarna!

0                          1.0                      2.0 km