Skagens Intresseförening

Skagens Intresseförening bildades 2004 och har ca 150 medlemmar, fastboende och stugägare på Skags halvö, från Killingsnäs och söderut.

Föreningens syfte är att, som det heter i stadgarna, "...tillvarata byinnevånarnas intressen. Målet är att bibehålla och utveckla naturvärdena på Skagens halvö och med därmed förenlig verksamhet".

Den omedelbara orsaken till föreningens bildande var en planerad etablering av ett antal vindkraftverk inom området, vilket upprörde många boende inom området. Vindkraft är ju en miljövänlig energikälla, placerad på rätt ställe, men på kanten till Världsavet Höga Kusten kanske inte är den bästa lokaliseringen. Föreningen arbetade därför för att förhindra denna etablering och kan ha bidragit till att i de planer som nu finns, är kustområdena i Örnsköldsvik inte aktuella för utbyggnad.

Föreningen arbetar för att göra området ännu mer attraktivt än tidigare och kunna erbjuda både de som bor inom området och våra gäster nya upplevelser. Som ett första steg i dessa planer har nu en upprustning av Lotsstigen genomförts. Andra planer är att uppföra ett utsiktstorn, att producera en natur- och kulturguide över området, mm.

Mer information om Skagens Intresseförening kan du få av dess ordförande Ulf Rask,
tel 0660-256303
ulf.rask@eurocon.se