Skagshamn

Ett väl skyddat fiskeläge som har haft stor betydelse för befolkningen i trakten. Det grundades av gävlefiskare. Tidigaste skriftliga belägg är från 1691 i ett rättegångsprotokoll där även kapellet nämns.

Skagshamn var slutmålet på lotsarnas vandring på Lotsstigen. Här hade de en lotsstuga i hamnen med båtplats för att kunna ta sig ut till lotsplatsen på Haraskär.Lotsverket byggde 1821 lotsstationen på Stor-Haraskär. Där var två familjer bofasta och under sommar bodde där några till. Innan lotsplatsen byggdes på Haraskär bedrevs lotsningen från Skagshamn.

Kapellet i Skagshamn byggdes 1693. Det är osäkert om det brändes ner eller bara skadades vid ryssarnas härjningar 1721. Kapellet genomgick en större renovering 1922-23.

I kapellets tak hänger en omtalad gäddstör som fångades i hamnen på 1700-talet. Kapellet förvaltas av Skags kapellag och allt arbete sker ideellt.

I hamnen finns Röda Ulvens fisksalteri som har lagt in surströmming sedan 1930-talet.

En bit från stranden, där strandlinjen var för 3200 år sedan, kan man se ”skalsediment” alltså rester av snäckskal sedan den tiden.

Tillbaka till Vandringsleden